STARTOVNÉ

Ceny startovného stanovené pro 12. ročník konaný 2. 3. 2019

Jesenická 24/12 hodinovka

Ceny startovného platí pro obě kategorie závodu.

  • Registrace do 20.1.2023  ......................................  700 Kč
  • Registrace od 21.1. do 28.2.  .................................  800 Kč
  • Registrace od 1.3. a na místě  .............................  900 Kč

VRÁCENÍ STARTOVNÉHO

V případě zrušení závodu z důvodu opatření proti šíření COVID-19, absolutně nepříznivých sněhových podmínek a jiných okolností, které organizátoři nemohou ovlivnit, vracíme startovné takto:

  • Do 14 dnů před termínem konání závodu  ......................................  v plné výši
  • Do 2 dnů před termínem konání závodu  ........................................  ve výši 70 %
  • 1 den před startem či v den konání  .............................................................................................  startovné je nevratné

Ročníková trička

Rovnou se startovným (případně bezprostředně po skončení závodu) je možno objednat a uhradit ročníková trička s originálním designem.