REGISTRACE DO ZÁVODU

Výběr kategorie závodu

Nejdřív si vyber, jestli budeš na trati 12 nebo 24 hodin.

Jesenická 24 hodinovka

Velké sousto pro všechny nadšené sportovce. Plnotučný příděl 24 hodin na trati.

Jesenická 12 hodinovka

Menší sousto pro všechny, kteří si netroufnou na 24 hodinovku.

Sólo závodníci

Vyplňují pouze údaje u závodníka č. 1, do názvu týmu stačí zopakovat jméno.
Tlačítko pro odeslání registračních údajů najdete na konci stránky.

Týmy

U dvou až čtyřčlenných týmů prosíme o vyplnění osobních údajů všech členů
Závodník uvedený pod číslem 1 je pro nás současně osobou zplnomocněným zastupovat zbývající členy týmu a zavazuje se k předávání veškerých informací a organizačních pokynů.

Registrace přihlášek na ročník 2022 bude spuštěna v listopadu 2021.