PARTNEŘI ZÁVODU

Bez partnerů by nebylo možné Jesenickou 24 hodinovku pořádat v takové měřítku, jako ji znáte, tombola by jistě neslibovala odměnu prakticky pro každého účastníka. Touto cestou proto všem zúčastněným firmám ještě jednou děkujeme za často mnohaletou a štědrou podporu.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

Jesenickou 24 hodinovku podporují:

Mediální partneři

Staňte se partnerem Jesenické 24 hodinovky

Neustále rozšiřujeme partnerskou síť závodu. Pokud máte zájem se na partnerství jakoukoliv formou podílet, ozvěte se na michal@xmountain.cz

Předem děkujeme.
Za organizační tým

Michael Pokorný