PARTNEŘI

Bez partnerů by nebylo možné Jesenickou 24 hodinovku pořádat v takové měřítku, jako ji znáte, tombola by jistě neslibovala odměnu prakticky pro každého účastníka. Touto cestou proto všem zúčastněným firmám ještě jednou děkujeme za často mnohaletou a štědrou podporu.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

Za podpory partnerů

Mediální partneři

Staňte se partnerem Jesenické 24 hodinovky

Neustále rozšiřujeme partnerskou síť závodu. Pokud máte zájem se na partnerství jakoukoliv formou podílet, ozvěte se na michal@xmountain.cz

Předem děkujeme.
Za organizační tým

Michael Pokorný